CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ ba, 14/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 983

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.

+ TKB chính khóa: Tải  tại đây

+ TKB trái buổi: Tải tại đây

+ TKB nâng cao - tăng cường: Tải tại đây

Nguồn tin: BGH

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98