Thứ tư, 30/6/2021, 0:0
Lượt đọc: 255

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, Công khai thông tin CSVC của cơ sở giáo dục phổ thông, Công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, CBQL, nhân viên của cơ sở GD năm học 2021-2022. Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2020-2021 và công tác Thu - Chi tài chính năm học 2020-2021, 2021-2022 và các năm tiếp theo của trường THPT Sóc Sơn.

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, Công khai thông tin CSVC của cơ sở giáo dục phổ thông, Công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, CBQL, nhân viên của cơ sở GD năm học 2021-2022. Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2020-2021 và công tác Thu - Chi tài chính năm học 2020-2021, 2021-2022 và các năm tiếp theo của trường THPT Sóc Sơn.

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, Công khai thông tin CSVC của cơ sở giáo dục phổ thông, Công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, CBQL, nhân viên của cơ sở GD năm học 2021-2022. Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2020-2021 và công tác Thu - Chi tài chính năm học 2020-2021, 2021-2022 và các năm tiếp theo của trường THPT Sóc Sơn.
Tác giả: Đoàn Trường
Nguồn tin: Kế toán

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

105