CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ sáu, 1/10/2021, 16:32
Lượt đọc: 109

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở giáo dục năm học 2021-2022; Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2020-2021 và công tác Thu - Chi tài chính năm học 2020-2021, 2021-2022 và các năm tiếp theo của trường THPT Sóc Sơn.

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở giáo dục năm học 2021-2022; Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2020-2021 và công tác Thu - Chi tài chính năm học 2020-2021, 2021-2022 và các năm tiếp theo của trường THPT Sóc Sơn.

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,  công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở giáo dục năm học 2021-2022; Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2020-2021 và công tác Thu - Chi tài chính năm học 2020-2021, 2021-2022 và các năm tiếp theo của trường THPT Sóc Sơn.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả: Đoàn Trường
Nguồn tin: Kế toán

Tin cùng chuyên mục

105