Thứ sáu, 10/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 665

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý II và 6 tháng đầu năm 2020.

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý II và 6 tháng đầu năm 2020.

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý II và 6 tháng đầu năm 2020.
Tác giả: Đoàn Trường
Nguồn tin: Kế toán

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

105