Thứ năm, 31/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 355

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công; Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe oto và tài sản cố định khác; Công khai tình hình xử lý tài sản công; Công khai tinh hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2020.

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công; Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe oto và tài sản cố định khác; Công khai tình hình xử lý tài sản công; Công khai tinh hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2020.

Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe oto và tài sản cố định khác; Công khai tình hình xử lý tài sản công; Công khai tinh hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2020.

 

Tác giả: Đoàn Trường
Nguồn tin: Kế toán

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

105