CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ sáu, 18/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 689

Công khai cam kết chất lượng GD của cơ sở GDPT, Công khai thông tin CSVC, Công khai thông tin về đội ngũ GV, CBQL, NV năm học 2020-2021. Công khai thông tin chất lượng giáo dục PT năm học 2019-2020 và công tác thu chi tài chính năm học 2019-2020; 2020-2021 và các năm tiếp theo của trường THPT Sóc Sơn

Công khai cam kết chất lượng GD của cơ sở GDPT, Công khai thông tin CSVC, Công khai thông tin về đội ngũ GV, CBQL, NV năm học 2020-2021. Công khai thông tin chất lượng giáo dục PT năm học 2019-2020 và công tác thu chi tài chính năm học 2019-2020; 2020-2021 và các năm tiếp theo của trường THPT Sóc Sơn

Công khai cam kết chất lượng GD của cơ sở GDPT, Công khai thông tin CSVC, Công khai thông tin về đội ngũ GV, CBQL, NV năm học 2020-2021. Công khai thông tin chất lượng giáo dục PT năm học 2019-2020 và công tác thu chi tài chính năm học 2019-2020; 2020-2021 và các năm tiếp theo của trường THPT Sóc Sơn
Tác giả: Đoàn Trường
Nguồn tin: Kế toán

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105