CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ ba, 11/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 1868

Mẫu kế hoạch tổ, nhóm CM và Kế hoạch cá nhân năm học 2018-2019

Mẫu kế hoạch tổ, nhóm CM và Kế hoạch cá nhân năm học 2018-2019

Mẫu kế hoạch tổ CM: Tải tại đây

Mẫu kế hoạch tổ VP: Tải tại đây

Mẫu kế hoạch cá nhân (GV): Tải tại đây

Mẫu kế hoạch cá nhân (NV): Tải tại đây

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105