CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ năm, 28/6/2018, 0:0
Lượt đọc: 655

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở GD phổ thông, công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, công khai thông tin CSVC của cơ sở GD phổ thông, công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và công tác thu chi tài chính năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 và các năm tiếp theo.

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở GD phổ thông, công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, công khai thông tin CSVC của cơ sở GD phổ thông, công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và công tác thu chi tài chính năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 và các năm tiếp theo.

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở GD phổ thông, công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, công khai thông tin CSVC của cơ sở GD phổ thông, công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và công tác thu chi tài chính năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 và các năm tiếp theo.

Tác giả: Đoàn Trường
Nguồn tin: Kế toán

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105