CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ sáu, 10/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 831

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý II và 6 tháng đầu năm 2020.

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý II và 6 tháng đầu năm 2020.

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý II và 6 tháng đầu năm 2020.
Tác giả: Đoàn Trường
Nguồn tin: Kế toán

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105