CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ ba, 18/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 555

Công khai tình hình đầu tư xây dựng năm 2019

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2019.

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2019. 
Tác giả: Đoàn Trường
Nguồn tin: Kế toán

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105