CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ bảy, 29/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 597

Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tình hình sử quản lý và sử dụng xe ôtô và TSCĐ khác, tình hình xử lý tài sản công, tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công 2018

Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tình hình sử quản lý và sử dụng xe ôtô và TSCĐ khác, tình hình xử lý tài sản công, tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công 2018

Tác giả: Đoàn Trường
Nguồn tin: Kế toán

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105