CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ năm, 12/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 620

Quy chế tổ chức hoạt động nhà trường; Quy chế đánh giá CBCC, VC theo tháng( Tiêu chuẩn đánh giá thi đua)

Quy chế tổ chức hoạt động nhà trường; Quy chế đánh giá CBCC, VC theo tháng( Tiêu chuẩn đánh giá thi đua)

Quy chế tổ chức hoạt động nhà trường; Quy chế đánh giá CBCC, VC theo tháng( Tiêu chuẩn đánh giá thi đua)
Tác giả: Đoàn Trường
Nguồn tin: Hiệu trưởng

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105