CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ hai, 30/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 954

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Sóc Sơn năm học 2019-2020 và Quy định tiêu chuẩn thi đua năm học 2019-2020.

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Sóc Sơn năm học 2019-2020 và Quy định tiêu chuẩn thi đua năm học 2019-2020.

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Sóc Sơn năm học 2019-2020 và Quy định tiêu chuẩn thi đua năm học 2019-2020.
Tác giả: Đoàn Trường
Nguồn tin: Hiệu trưởng

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105