CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ ba, 17/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 574

Quyết định về việc công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông; công khai thông tin chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý va nhân viên năm học 2019-2020 của trường THPT Sóc Sơn và công khai thu chi tai chính năm học 2018-2019; 2019-2020 và các năm tiếp theo

Quyết định về việc công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông; công khai thông tin chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý va nhân viên năm học 2019-2020 của trường THPT Sóc Sơn và công khai thu chi tai chính năm học 2018-2019; 2019-2020 và các năm tiếp theo

Quyết định về việc công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông; công khai thông tin chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý va nhân viên năm học 2019-2020 của trường THPT Sóc Sơn và công khai thu chi tai chính năm học 2018-2019; 2019-2020 và các năm tiếp theo
Tác giả: CTCĐ
Nguồn tin: Kế toán

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105